Tao

Tao înseamnă drum – drumul omului, al naturii şi universului – modul natural de evoluţie în viaţa noastră spre cel mai înalt şi mai pur stadiu al existenţei şi experienţei – stadiul final al desăvârşirii.

Aceasta implică un proces de întoarcere de la nivelurile brute, carnale ale existenţei noastre fizice, la aspectele mai subtile ale eului nostru pur, necondiţionat şi neîncătuşat de nimic. În acel punct, ne unim şi devenim una cu Wu Chi – vidul atotcuprinzător care stă la baza a tot ce există, etapă comparabilă cu conceptul întâlnit în Creştinism şi în alte religii de „a deveni una cu dumnezeirea”.

Taoist

templeO persoană care devine adeptul metodelor asociate cu urmarea „căii” – Tao şi care practică aceste metode este cunoscută sub numele de taoist. Există mai multe etape pe parcursul drumului spre atingerea acestei stări fundamentale a unei existenţei înălţătoare. Prin urmare, există mai multe exerciţii dedicate ameliorării sănătăţii, vindecării, purificării şi longevităţii care să ne dea suficientă energie şi timp pentru a ne atinge scopul.

Cu multe mii de ani în urmă, în China, oamenii au acumulat şi îmbunătăţit metode de a-şi instrui şi perfecţiona corpul fizic, cel energetic, mintea şi spiritul, astfel încât să poată duce o viaţă echilibrată, sănătoasă şi fericită urmând „Drumul” – Tao.

Taoism

Multor combinaţii de practici li s-a putut găsi originea în perioada de început a taoismului. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, din cauza diversităţii oamenilor şi obiceiurilor din diferite zone, precum şi din cauza impactului diferitelor influenţe sociale, religioase, filosofice şi politice, au proliferat diferite şcoli de gândire şi practici. Şi unele şi altele au fost înglobate în denumirea generală de taoism.

Din punct de vedere istoric, s-a acumulat un fond documentar care oferă o bază de referinţă a originilor şi principiilor cunoscute drept Tao. Printre Taoiştii cunoscuţi ca personalităţi marcante ale Taoismului se numără Lao Tzu, Chuang Tzu, Tan Jing-sheng şi Huang Ti, Împăratul Galben.

În mod paradoxal, după cum ne spune Lao Tzu la începutul scrierilor sale Tao Te Ching:

În clipa în care Tao este transpus în cuvinte, el nu mai este Tao. Numele care a fost scris nu mai are nimic etern în el. Începutul universului cosmic nu are nume. Ceea ce poartă un nume este mama miliardelor de creaturi.

Ştiinţa ne oferă o cunoaştere mai profundă a tot ceea ce există, dar Tao este dincolo de cuvinte şi cunoaştere. Tao nu paote fi cunoscut cu adevărat, decât prin experienţa personală.

Forţa primordială

Cu mult timp în urmă, înaintea descoperirilor ştiinţei moderne cum sunt electromagnetismul, puterea energiei electrice şi mecanica cuantică, taoiştii au descoperit existenţa unor forţe spirituale invizibile pe parcursul existenţei lor subiective. Ei au clasificat aceste forţe ale naturii şi universului în funcţie de efectele lor asupra omului (calităţi fizice, energetice, mentale sau spirituale).

Deoarece au resimţit în practici efectele forţelor şi energiilor invizibile şi au observat că pot beneficia foarte mult de pe urma lor în scopul desăvârşirii alchimiei lor interioare, le-au dat denumirea colectivă de Forţă Naturală Supremă, Forţă Originară sau Forţă Primordială. Când făceau apel la ea în procesele alchimiei interioare, se refereau la ea ca la Chi-ul Primordial. Aceste denumiri sunt analoge utilizării în viaţa modernă a denumirilor de „forţă electromagnetică” şi „energie electrică” când forţa este activată şi folosită într-un anume scop; termenul de „energie” este folosit pentru a-i identifica efectele în acţiune, cum ar fi chi-ul utilizat de taoişti. Uneori, denumirile „forţă” şi „chi” sunt utilizate oarecum inexact şi una în locul celeilalte. A se vedea paragraful despre „materia întunecată” pentru o mai deplină clarificare a naturii Forţei/Chi-ului Primordial.

Alchimia interioară

Pentru a atinge această stare extrem de evoluată a existenţei, cea lipsită de constrângerile impuse de timp şi spaţiu – altfel spus, nemurirea – practicanţii Taoişti au încercat să găsească ce anume lipsea şi era necesar. În cele din urmă, şi-au dat seama că trebuiau să schimbe condiţiile şi calitatea vieţii lor fizice normale, de zi cu zi. Predecesorii Taoişti ai maestrului Mantak Chia, „taoiştii practicării corecte a alchimiei interioare”, au învăţat cum să modifice calitatea stării lor energetice interioare pentru a putea accesa mai eficient energia originară, chi-ul primordial din care derivă tot ce există. Această schimbare începe cu un proces simplu de transformare a energiilor afective negative normale de la nivelul organelor, în calităţi pozitive. Faptul are drept urmare schimbarea echilibrului dintre starile acide şi alcaline, ducând la îmbunătăţirea calităţii chimiei corpului, a echilibrului hormonal etc. Aceasta este o parte a unui proces subtil de schimbare internă a stării şi calităţii existenţei interioare – alchimia interioară – care evoluează spre niveluri tot mai înalte ale desăvârşirii şi experienţei şi care trebuie parcurs pas cu pas de către practicant. Pentru a obţine rezultatul dorit, sunt combinate mai multe practici. În acest sens, avem „Cele Nouă Formule ale Alchimiei Interioare a Eului Nemuritor” elaborate de Mastrul Chia. Aici, „alchimia Tao” se referă la practicile care duc la îmbunătăţiri calitative importante în viaţa practicantului, sub toate aspectele – fizic, energetic, mental şi spiritual – şi având ca finalitate TAO cel fără nume!

Copyright pentru traducerea în limba română: Miruna Macavei şi Costin Vasile, instructori UHT.

Telefoane: 0722 197 874 - Costin - exersare Tai Chi Chuan și Chi Kung la sala din București, cursuri și tabere de Tai Chi, exersare Chi Kung de grup/privată/corporate, grupuri de meditație Chi Kung online, cursuri Tao, mentorat Feng Shui tradițional

Podcast